Pasirinkite
automobilį
+370 685 64 002
Pasirinkite
automobilį

Vykdomi projektai

Sėkmingas galimybių išnaudojimas Europos įmonių tinklo organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose

UAB „Signeda“ sėkmingai įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms paieška EĮT renginiuose, siekiant kurti naujas intelektines transporto sistemas“ pagal priemonę Inoconnect, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0130.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, kuriuos įvairiose užsienio šalyse organizuoja Europos įmonių tinklas (EĮT).

UAB "Signeda" skiria didelį dėmesį intelektinių transporto sistemų ir naujų technologijų, susijusių su lengvųjų transporto priemonių atsarginių dalių gamyba, diegimui. Pasitelkiant mokslinį potencialą,  įmonė užtikrina didesnes produktų kūrimo, išbandymo, realizavimo vietos ir užsienio rinkose galimybes, siekia tapti konkurencinga rinkoje bei plėtoti rinkos poreikius atitinkančius sprendimus bei paslaugas.

Dėl to efektyviai išnaudojamas dalyvavimas EĮT renginiuose, kurių metu ieškoma galimybių įsijungti į tarptautines ES MTEPI programas su užsienio partneriais (Horizon2020, SME Instrument, Cosme; Eureka; Eurostar ir pan.). Tokių projektinių iniciatyvų dėka, įmonė gali plėtoti MTEPI projektus, susijusius su naujų technologijų, produktų ir procesų kūrimu ir diegimu į rinką.

EĮT renginiuose siekiama užmegzti ryšius su tokiais tarptautiniais partneriais kaip mokslo ir studijų institucijos, įmonės, klasteriai ir kt.), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių:

(a) intelektinės transporto sistemos,

(b) transporto įrenginių gamyba ir diegimas,

(c) ITS plėtra,

(d) ITS sistemų ir prototipų kūrimas ir pan.
 

Projekto metu planuojama dalyvauti penkiuose tarptautiniuose renginiuose tokiose užsienio šalyse kaip Latvija, Estija, Vokietija, Kinijos Liaudies Respublika, Jungtinės Meksikos Valstijos.

Numatoma projekto pabaiga – 2022-11-30.

Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 20393,00 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.


Partnerių paieška užsienyje žaliosios energijos inovacijoms

Skirdama didelį dėmesį energetikai ir tvariai aplinkai, ieškodama inovatyvių sprendimų bei naujų technologijų, kurias galima panaudoti kuriant išmanius žaliosios energijos įrenginius elektromobiliams ir energijos palaikymo prietaisus varikliams, UAB „Signeda“, pasinaudojusi veiksmų programos priemone „InoConnect“, įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms, skirtų kurti naujus ir inovatyvius išmanius žaliosios energijos įrenginius, paieška EĮT renginiuose“ Nr. 01.2.1-LVPA-T-0042.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautiniuose renginiuose. Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų renginiuose siekiama surasti partnerių iniciatyvų plėtojimui, susijusių su išmanios energijos generatorių stebėjimo ir valdymo sistemomis bei technologijomis.

EĮT renginiuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais (mokslo ir studijų institucijomis; įmonėmis; klasteriais), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių:

  • aktyvios energijos generavimo įrenginių būklės stebėsenos sistemos;
  • diagnostikos technologijos;
  • patikimumo įvertinimo technologijos;
  • žaliosios energijos įrenginiai elektromobiliams ir energijos palaikymo prietaisai jų varikliams;
  • išmaniosios energijos generatoriai ir pan.

Projekto metu planuojama dalyvauti trejuose tiksliniuose tarptautiniuose renginiuose tokiose užsienio šalyse kaip Latvija, Vokietija ir Kinija.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Bendra projekto suma yra 11.696,96 Eur.,iš jų ES finansuojamos lėšos - 5.848,48 Eur.